درباره ما

درباره ما

تغییر و تعبیر ما راه‌گشای مسیر پر پیچ و خمیست که زیبایی‌هایش،خاطرات و حماسه‌های ماندگاری را رقم زده، همچون انسانی که برای داشتن امنیت، خانه و پرنده شاخه را می‌یابد.
هدف و تفکر ما در راستای خلق محصولات کیفیت محور با توجه به حسن انجام تعهدات و همچنین شرایط و نیازهای روز کشور، ما را بر آن داشت که با بررسی و تحقیق مجموعه‌ی نیکسازان را در سال ۱۳۸۶ تاسیس نماییم که در راستای احقاق این تفکر تا کنون پیشرفت های قابل توجهی حاصل گردیده.