مزایای کلی کرتین وال

مزایای کلی کرتین وال

مزایای کلی کرتین وال:
_کاهش مصرف انرژی
_سبکی ساختاری و کاهش وزن مرده ساختمان
_نهایت استفاده از شفافیت نور روز
_امکان ترکیب آسان با سایر پوشش های نما
_کاهش هزینه نگه داری و مراقبت
_توانایی مقاومت در برابر لرزش های حاصل از باد های شدید و یا زمین لرزه
_جلوگیری از دستبرد و سرقت

• مزایای نمای کرتین وال در قسمت بیرون سازه:

زیبا سازی نما با انتخاب شیشه های رنگی مختلف
جذاب کردن هرچه بیشتر نما
محدود کردن رویت داخل ساختمان از قسمت بیرون با توجه به رفلکس بودن ذاتی شیشه های ساده و رفلکس کامل بودن شیشه های رفلکس در طول روز .

•مزایای کرتین وال در قسمت نمای داخلی سازه :

ایجاد یک محیط ایده آل و زیبا
ایجاد فضایی آرام و دلنشین متناسب با نوع انتخاب شیشه
امکان محاسبه نمودن مصرف انرژی با انتخاب نوع شیشه

مزایای نمای کرتین وال :

1-کاهش مصرف انرژی
2-سبکی در سازه و کاهش وزن ساختمان
3-نهایت استفاده از نور در ساختمان.
4-کاهش اتلاف انرژی.
5-کاهش هزینه های تعمیرو نگهداری.
6-مقاومت بالا در برابر از طوفان و یا زمین لرزه.
7-جلوگیری از دستبرد و سرقت.
8-نمای کرتین وال به عنوان عایق صوتی و عایق حرارتی عمل می کند.
9-زیبا سازی نما با انتخاب شیشه های رنگی مختلف.
10-جذاب کردن هرچه بیشتر نما و جلوه شهر سازی.
11-قابلیت کنترل دید در داخل ساختمان با استفاده از انتخاب مناسب شیشه ها.
12-ایجاد یک محیط ایده آل و زیبا و خاص.
13-ایجاد فضایی آرام و دلنشین متناسب با نوع انتخاب شیشه.