محصولات آلومینیومی

نما های آلومینییومی

needs information

arrow بیشتر بخوانید

نما های آلومینیومی نما های آلومینیومی

مینیومینما های آلومینیومینما های آلومینیومینما های آلومینیومینما های آلومینیومینما های آلومینیومینما های آلومینیومینما های...

arrow بیشتر بخوانید

درب و پنجره آلومینیوم

بسیاری از ما، درب و پنجره‌های آلومینیومی قدیمی را به یاد داریم. درب وپنجرهای آلومینیومی قدیمی اولین نسل از درب وپنجرهای غیرآهنی بودندکه...

arrow بیشتر بخوانید

پنجره آلومینیومی ترمال بریک

پنجره‌های آلومینیومی معمولی در مقابل عناصر جوی مقاوم هستند ولی از آنجایی که آلومینیوم رسانای خوبی می‌باشد، باعث تلف شدن انرژی می‌شود....

arrow بیشتر بخوانید

حالت های بازشوی درب و پنجره

1-حالت ثابت

2-تک حالته

3-بازشوی کلنگی

4-دوحالته (تک حالته و کلنگی)

5-حالت سایبانی

6-مدل آکاردئونی

7-دولنگه بازشو (مدل فرانسوی)

8-حالت...

arrow بیشتر بخوانید

معرفی اجزای درب و پنجره

معرفی اجزای درب و پنجره

به نرده های فلزی موجوددر پنجره و درب منازل پروفیل (profile) گفته میشود.

 

پروفیل های اصلی بکار رفته در سیستم درب و...

arrow بیشتر بخوانید